Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động tại các công ty giày thể thao trong các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Trần Văn Hợi, Nguyễn Xuân Trường (Hướng dẫn khoa học),
ISBN:
Ngôn ngữ: Viet Nam
Ký hiệu phân loại: 363.7
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, , 2012
Mô tả vật lý:
Môn học:
ID: 100089
Nguồn:
Xem thêm:

Chủ đề: -
             

Tóm tắt:
Tải về:
1 |