Nghiên cứu đánh giá hiện trạng ô nhiễm và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường lao động tại các công ty giày thể thao trong các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 363.7

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2012,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 100089

;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá:  363.700
Chưa có video
1