Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 664.028

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2005,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 100318

;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1