Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực


Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 664.028

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Công nghiệp Tp.HCM, 2005,

Mô tả vật lý: 447tr. ; , 20cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 100318

;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
13C
*Ký hiệu xếp giá:  664.028
Chưa có video
1
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 1
- Đang mượn: 0