Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực /
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Khoa Công nghệ thực phẩm-sinh học-môi trường,
ISBN:
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 664.028
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Công nghiệp Tp.HCM, , 2005
Mô tả vật lý:
Môn học:
ID: 100318
Nguồn:
Xem thêm:

Chủ đề: -
Tóm tắt:
Tải về:
1 |