Tổng quan về Asean và tiềm năng Thành phố Hồ Chí Minh trong tiến trình hội nhập

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 341.2473

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 530 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Asean ; Tổng quan; Asean (Hiệp hội các nước Đông Nam Á); Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) ; Tiềm năng;

DÃY KỆ
9B
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
4A
*Ký hiệu xếp giá:  341.247
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn