Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.61

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech, 2015,

Mô tả vật lý: 76tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 101377

;

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  657.610
Chưa có video
1