Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam /
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Nguyễn Diên Duẩn, Trần Đình Phụng (Hướng dẫn khoa học),
ISBN:
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 657.46
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, , 2015
Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm
Môn học:
ID: 101905
Nguồn: Kế toán
Xem thêm:

Chủ đề: -
Tóm tắt:
Tải về:
1 |