Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.46

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2015,

Mô tả vật lý: 82tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 101905

;

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  657.460
Chưa có video
1