Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng tại trung tâm điện máy tiêu dùng ở thành phố Bạc Liêu


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.8342

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2015,

Mô tả vật lý: 102tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 102402

;

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  658.834
Chưa có video
1