Lập trình Windows với C#.net

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.133

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội, 2002,

Mô tả vật lý: 616 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Phần I: Mở đầuPhần II: Ngôn ngữ C#Phần III: Windows FormsPhần IV: Kỹ thuật WebPhần V: Gói kết hợp.

C Sharp (Ngôn ngữ lập trình máy tính), Microsoft .NET,

DÃY KỆ
02D
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
1E
*Ký hiệu xếp giá:  005.133
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn