Truyện cổ của người Pa Cô ở Thừa Thiên Huế


Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786049028786

Ký hiệu phân loại: 398.209597

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học xã hội, 2015,

Mô tả vật lý: 429tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 103105

Văn hóa dân gian ; Việt Nam; Văn học dân gian ;

DÃY KỆ
13B
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  398.209
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 1
- Đang mượn: 0