Hồn quê làng Phú Ninh (xã Khánh Thành - Huyện Yên Thành - Tỉnh Nghệ An trước Cách mạng tháng Tám)


Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786049027314

Ký hiệu phân loại: 398.09597

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học xã hội, 2015,

Mô tả vật lý: 295tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 103224

Văn hóa dân gian ; Việt Nam;

DÃY KỆ
12E
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  398.095
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 1
- Đang mượn: 0