Learning PHP design patterns


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1449344917 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 005.133

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA :O'Reilly Media, 2013., 1st ed.

Mô tả vật lý: xix, 339 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 104164

Object-oriented programming (Computer science); PHP (Computer program language); Web sites ; Design.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video