Principles of protein x-ray crystallography


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0387333347 (acid-free paper)

Ký hiệu phân loại: 572

Thông tin xuất bản: New York :Springer, c2007., 3rd ed.

Mô tả vật lý: xiv, 332 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 106433

Proteins ; Analysis.; X-ray crystallography.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video