A textbook of graph theory

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1461445280 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 511.6

Thông tin xuất bản: New York :Springer, [2012], Second edition.

Mô tả vật lý: xii, 292 pages : , illustrations ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 107016

Graph theory;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn