Veterinary technician's handbook of laboratory procedures


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1118341937 (sc)

Ký hiệu phân loại: 636.089

Thông tin xuất bản: Ames, Iowa, USA :Wiley Blackwell, 2014.,

Mô tả vật lý: xv, 182 pages : , illustrations (chiefly color) ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 107883

Veterinary clinical pathology ; Laboratory manuals.; Veterinary medicine ;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video