Nghiên cứu đánh gia hiện trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất thải rắn nguy hại tại chi nhánh 3 - công ty thuốc sát trùng việt nam huyện dĩ an - tỉnh bình dương


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 10862

,

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video