Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên khoa kế toán - tài chính - ngân hàng đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Công nghệ THành phố Hồ Chí Minh


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.812

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2016,

Mô tả vật lý: 90tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 109614

;

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  658.812
Chưa có video
1