Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc thanh quyết toán công trình xây dựng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690.0681

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2016,

Mô tả vật lý: 128tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 109870

;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  690.068
Chưa có video
1


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn