Thực trạng công tác kế toán các khoản phải thu - các khoản phải trả tại Công ty Cổ phần Thiết bị văn phòng Siêu Thanh giai đoạn 2013 - 2015


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2016,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 110297

;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1