Nghiên cứu các nhân tố chất lượng dịch vụ tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tác động đến mức độ sự hài lòng của doanh nghiệp nộp thuế tại chi cục thuế quận Tân Phú - Tp. Hồ Chí Minh


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 336.2

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2016,

Mô tả vật lý: 83tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 110442

;

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  658.812
Chưa có video
1