Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Thành phố Hồ Chí Minh


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.458

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2016,

Mô tả vật lý: 72tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 110549

;

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  657.458
Chưa có video
1