Câu hỏi-bài tập-trắc nghiệm kinh tế vi mô
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 338.5 General production economics

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Lao động - Xã hội, 2007, Tái bản lần thứ 5 có sửa chữa và bổ sung

Mô tả vật lý: 312tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


kinh tế vi mô-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8F
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 338.500


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH