Veterinary parasitology


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  160741631X

Ký hiệu phân loại: 636.089

Thông tin xuất bản: New York :Nova Biomedical Press, 2010.,

Mô tả vật lý: xiv, 323 p. : , ill. (some col.) ; , 27 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 111050

Veterinary parasitology.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1