An introduction to medicinal chemistry /
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Graham L, Patrick, ,
ISBN: 9780199697397 (pbk.)
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 615.19
Thông tin xuất bản: Fifth edition. ,
Mô tả vật lý: xxiii, 789 pages : , illustrations (some color) ; , 25 cm.
Môn học:
ID: 111655
Nguồn:
Xem thêm:

Chủ đề: - Pharmaceutical chemistry.
Tóm tắt:
Tải về:
1 |