An introduction to medicinal chemistry


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780199697397 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 615.19

Thông tin xuất bản: Oxford :Oxford University Press, 2013, Fifth edition.

Mô tả vật lý: xxiii, 789 pages : , illustrations (some color) ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 111655

Pharmaceutical chemistry. ;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1