Molecular biology of the gene /
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: James D, Watson, Cold Spring Harbor Laboratory, Tania A, Baker, Massachusetts Institute of Technology, Alexander Gann, Cold Spring Harbor Laboratory, Michael Levine, University of California, Berkeley, Richard Losik, Harvard University,
ISBN: 0321762436 (hardcover (student ed))
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 572/.33
Thông tin xuất bản: Boston :Pearson, Seventh edition , [2014]
Mô tả vật lý: xxxiv, 872 pages : , illustrations (some colours) ; , 28 cm
Môn học:
ID: 111656
Nguồn:
Xem thêm:

Chủ đề: - Molecular biology ; Molecular genetics ; Textbooks.
Tóm tắt:
Tải về:
1 |