Molecular biology of the gene


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0321762436 (hardcover (student ed))

Ký hiệu phân loại: 572

Thông tin xuất bản: Boston :Pearson, [2014], Seventh edition

Mô tả vật lý: xxxiv, 872 pages : , illustrations (some colours) ; , 28 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 111656

Molecular biology ; Molecular genetics ; Textbooks.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1