Essentials of organic chemistry :
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Paul M, Dewick, ,
ISBN: 0470016655 (hdbk. : alk. paper)
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 547
Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, N.J. :J. Wiley, , c2006.
Mô tả vật lý: xiv, 696 p. : , ill. ; , 26 cm.
Môn học:
ID: 111658
Nguồn: Includes index.
Xem thêm:

Chủ đề: - Biochemistry ; Chemistry
             - Organic ; Pharmaceutical chemistry ; Textbooks.

Tóm tắt:
Tải về:
1 |