Essentials of organic chemistry :


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0470016655 (hdbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 547

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, N.J. :J. Wiley, c2006.,

Mô tả vật lý: xiv, 696 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 111658

Biochemistry ; Chemistry, Organic ; Pharmaceutical chemistry ; Textbooks.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1