Organic chemistry /
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: T, W, Graham Solomons, Craig B, Fryhle , Scott A, Snyder,
ISBN: 9781118133576 (hardback)
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 547
Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :Wiley, 11th edition. , 2013.
Mô tả vật lý: xxxvi, 1139, [25] pages : , illustrations (some color) ; , 29 cm
Môn học:
ID: 111659
Nguồn:
Xem thêm:

Chủ đề: -
Tóm tắt:
Tải về:
1 |