Organic chemistry


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9781118133576 (hardback)

Ký hiệu phân loại: 547

Thông tin xuất bản: Hoboken, NJ :Wiley, 2013., 11th edition.

Mô tả vật lý: xxxvi, 1139, [25] pages : , illustrations (some color) ; , 29 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 111659

;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1