Microbiology :
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Gerard J, Tortora , Berdell R, Funke , Christine L, Case,
ISBN: 0321796675
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 579
Thông tin xuất bản: :Benjamin Cummings, 11ed , 2013
Mô tả vật lý: tr. ; , cm
Môn học:
ID: 111660
Nguồn:
Xem thêm:

Chủ đề: -
Tóm tắt:
Tải về:
1 |