Comprehensive pharmacy review for NAPLEX :
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: editors, Alan H, Mutnick , , , [et al, ], ,
ISBN: 9781451119879 (pbk.)
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 615.1076
Thông tin xuất bản: Philadelphia :Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 8th ed. , 2013.
Mô tả vật lý: xvi, 296 p. ; , 28 cm.
Môn học:
ID: 111661
Nguồn:
Xem thêm:

Chủ đề: - Pharmacy ; Examination Questions.
Tóm tắt:
Tải về:
1 |