Medical terminology for health professions
Bộ sưu tập: AB
Tác giả: Ann Ehrlich, Carol L, Schroeder, ,
ISBN: 1133716660 (pbk : alk. paper)
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 610.1/4
Thông tin xuất bản: 7th edition. ,
Mô tả vật lý: xxviii, 660 pages : , color illustrations ; , 28 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Môn học:
ID: 111663
Nguồn:
Xem thêm:

Chủ đề: - Medicine ; Programmed instruction.; Terminology ; Programmed Instruction.
Tóm tắt:
Tải về:
1 |