Molecular cell biology /
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Harvey Lodish, , [et al],
ISBN: 1464183392
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 571.6
Thông tin xuất bản: New York :W.H. Freeman-Macmillan Learning, Eighth edition. , 2016
Mô tả vật lý: xl, 1170 pages : , color illustrations, portraits ; , 29 cm
Môn học:
ID: 111664
Nguồn:
Xem thêm:

Chủ đề: -
Tóm tắt:
Tải về:
1 |