Research about job satisfaction at Vinamilk


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.31422

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2017,

Mô tả vật lý: 60tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 111869

;

DÃY KỆ
27B
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  658.314
Chưa có video
1

QRcode