A project report on employees' satisfaction with supervisor at Anh fashion and Cosmetics Co., LTD (Dafc) /
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Tran Anh Vu, Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học), ,
ISBN:
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 658.31422
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, , 2017
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Môn học:
ID: 111870
Nguồn:
Xem thêm:

Chủ đề: -
Tóm tắt:
Tải về:
1 |