A project report on employees' satisfaction with supervisor at Anh fashion and Cosmetics Co., LTD (Dafc)


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.31422

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2017,

Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 111870

;

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  658.314
Chưa có video
1