Research of Employees' satisfaction with work schedule flexibility at central group Viet Nam /
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Nguyen Tran Phong, Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học), ,
ISBN:
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 658.31422
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, , 2017
Mô tả vật lý: 58tr. ; , 30cm
Môn học:
ID: 111871
Nguồn:
Xem thêm:

Chủ đề: -
Tóm tắt:
Tải về:
1 |