Researching the factors affecting job satisfaction for employees at Hoa Sen group /
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Pham Minh Hoa, Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học), ,
ISBN:
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 658.31422
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, , 2017
Mô tả vật lý: 60tr. ; , 30cm
Môn học:
ID: 111873
Nguồn:
Xem thêm:

Chủ đề: -
Tóm tắt:
Tải về: