Lubricant base oil and wax processing /
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Avilino Sequeira, Jr, ,
ISBN: 0824792564
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 665.5385
Thông tin xuất bản: New York :M. Dekker, , c1994.
Mô tả vật lý: vii, 288 p. : , ill. ; , 24 cm.
Môn học:
ID: 111874
Nguồn:
Xem thêm:

Chủ đề: - Lubricating oils.; Petroleum products.
Tóm tắt:
Tải về:
1 |