Lubricant base oil and wax processing


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0824792564

Ký hiệu phân loại: 665.5385

Thông tin xuất bản: New York :M. Dekker, c1994.,

Mô tả vật lý: vii, 288 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 111874

Lubricating oils.; Petroleum products.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1