Researching about factors affact employee organization commitment at imexpharm company /
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Nguyen Thi Thanh Binh, Khai Nguyen (Hướng dẫn khoa học), ,
ISBN:
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 658.3
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, , 2017
Mô tả vật lý: 71tr. ; , 30cm
Môn học:
ID: 111875
Nguồn:
Xem thêm:

Chủ đề: -
Tóm tắt:
Tải về:
1 |