Research about career commitment at Saigon Securities inc /
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Hoang Manh Hung, Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học),
ISBN:
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 658.3
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, , 2017
Mô tả vật lý: 59tr. ; , 30cm
Môn học:
ID: 111876
Nguồn:
Xem thêm:

Chủ đề: -
Tóm tắt:
Tải về:
1 |