Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ các ngân hàng thương mại tại thành phố Hồ ChÍ Minh


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.458

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech , 2016,

Mô tả vật lý: 71tr ; , 30 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 112005

;

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  657.458
Chưa có video
1