Các nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp dịch vụ kế toán tại TP.HCM


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 338.47657

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech , 2016,

Mô tả vật lý: 87 tr ; , 30 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 112017

;

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  657
Chưa có video
1