Programming Scala

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780596155957 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 005.133

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA :Oreilly, c2009., 1st ed.

Mô tả vật lý: xxii, 422 p. :, ill. ;, 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 112995

With this book you will learn how to be more productive with Scala, a new multiparadigm language for the Java Virtual Machine (JVM) which integrates features of both object-oriented programming and functional programming. Scala is ideal for highly scalable, component-based applications that support concurrency and distributio

Programming languages (Electronic computer; Multiparadigm programming (Computer scienc; Object-oriented programming (Computer scienc; Functional programming (Computer scienc; Functional programming language; Object-oriented programming language; Langages de programmation.; r; Langages orientés objets (informatique); ; Programmation orientée objets (informatique); SCALA <Programm>;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn