Beginning PHP 5 and MySQL :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1893115518 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 005.133

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : New York, NY :Apress ; Distributed to the Book trade in the United States by Springer-Verlag New York, c2004.,

Mô tả vật lý: xxviii, 736 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 113184

Internet programming.; PHP (Computer program language); SQL (Computer program language); PHP (Langage de programmation); Programmation sur Internet.; SQL (Langage de programmation);

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn