Quản trị nguồn nhân lực và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Truyền Thông Rồng Việt


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2016,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 114245

;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1