Các văn bản pháp lý liên quan đến công tác kiểm định chất lượng giáo dục


Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 344.59707

Thông tin xuất bản: TP. Hồ Chí Minh :Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2016,

Mô tả vật lý: 416 tr ; , 24cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 114410

View online:

Education, Higher ; Evaluation.; Educational law and legislation ; Vietnam.; Giáo dục đại học ; Đánh giá.; Luật giáo dục và pháp chế ; Việt Nam.;

DÃY KỆ
12E
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  344.597
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản: 1
- Đang mượn: 0
(Cuốn này chỉ phục vụ đọc tại chỗ)