Kỷ yếu hội thảo ứng dụng khoa học công nghệ vì mục tiêu phát triển bền vững


Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 600

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Công nghệ Tp.HCM, 2013,

Mô tả vật lý: 330tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 116025

Khoa học Công nghệ;

DÃY KỆ
20B
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  600
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 1
- Đang mượn: 0