Mô hình hóa và mô phỏng

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786046207610

Ký hiệu phân loại: 621.381

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 188 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 116048

Kỹ thuật điện tử - truyền thông-- Ứng dụng mô phỏng-

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
8E
*Ký hiệu xếp giá:  621.381
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn