Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của nhà máy chế biến mủ cao su Tân Biên Tỉnh Tây Ninh /
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Hoàng giáo viên hướng dẫn, ,
ISBN:
Ngôn ngữ: Viet Nam
Ký hiệu phân loại:
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , In lần thứ 1 , 2005
Mô tả vật lý: 75 tr. ; , 30 cm
Môn học:
ID: 11641
Nguồn:
Xem thêm:

Chủ đề: -
             

Tóm tắt:
Tải về: