Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng thương mại Cổ phần Bắc á – chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.155

Thông tin xuất bản: TPHCM :Hutech, 2017,

Mô tả vật lý: 132tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 116794

;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1