Định hướng sử dụng giá trị hợp lý trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp xây dựng tp.HCM


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.869

Thông tin xuất bản: TPHCM :Hutech, 2017,

Mô tả vật lý: 110tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 116821

;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1