The gene ontology handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  1493937413 (hbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 572.80285

Thông tin xuất bản: New York :Humana Press ; Springer Open, [2017,

Mô tả vật lý: xiii, 305 pages : , illustrations (mostly color) ; , 26 c

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 117313

Information theory in biology. ; (OCoLC)fst00973; Ontologies (Information retrieval) ; fast ; (OCoLC)fst01739; Gene Ontology ; tren; Information theory in biology ; Data processing. ; (OCoLC)fst00940; Genetics ; Data processing ; Handbooks, manuals, e;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn