Đánh giá khả năng gây chết bọ phấn trắng Bemisia tabaci và rệp Aphis gossypii của nấm Paecilomyces lilacinus.


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2015,

Mô tả vật lý: 130tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 117985

;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1