Nghiên cứu thành phần alkaloid, flavonoid và hoạt tính chống oxy của lá sen Nelumbo nucifera


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2015,

Mô tả vật lý: 112tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 117990

;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1